top of page

Walking Eryri - Cerdded Eryri

Guided Walks and Scrambling days in Eryri (Snowdonia)

Teithiau Cerdded a Sgramblo yn Eryri

6.png
20220114_102032~2_edited.jpg

Yr Wyddfa
Snowdon

Let us guide you up Yr Wyddfa, Wales' highest mountain at 1085m above sea level. There are a number of paths up, including the stunning and committing knife edge ridge of Crib Goch.

Check out Yr Wyddfa dates here - Booking

Or contact us for a bespoke day out on Yr Wyddfa - E-mail

Dewch gyda ni ar fynydd uchaf Cymru - Yr Wyddfa 1085m uwchebn lefel y mor. 

Mae yna nifer o lwybrau i'r copa gan gynnwys Crib Goch.

Dyddiadau teithiau Yr Wyddfa yma - Archebu

Neu i drefnu taith bersonol cysylltwch - E-bost

Intro to Scrambling
Cyflwyniad i Sgramblo

Scrambling involves taking a more challenging route up mountains and involves some easy rock climbing. Our intro to scrambling days will take you on some classic grade 1 scrambles in Eryri, e.g., North Ridge Tryfan.

Check out Scrambling dates here - Booking

O contact us to discuss or to organise a bespoke day out scrambling - E-mail

Mae sgramblo yn ffordd fwy heriol o gyraedd copa mynyddoedd ag yn cynnwys chydig o ddringo creigiau hawdd. Mae ein dyddiau cyflwyno yn mynd a chi ar rai o ddrinfeydd gradd 1 garau Eryri. e.e. Crib Ogleddol Tryfan.

Dyddiadau teithiau Scramblo yma - Archebu

Neu i drafod neu i drefnu taith bersonol cysylltwch - E-bost

20210716_111907~2_edited.jpg
20220507_103903_edited.jpg

Mountain Days
Teithiau Mynydd

There are a number of fantastic mountains in Eryri, we are able to lead you on all the mountains here, so if you fancy something new or different and certainly quieter then get in touch with us to see what we can arrange for you - Enquiries

We also have 2 and 3 day packages available with luxury guest house accommodation at Yr Hen Ficerdy in Corris. Check out the packages and book through the guest house here - Package Booking

Mae nifer o fynyddoedd gwych yn Eryri, a mi fedrwn arwain chi ar y mynyddoedd i gyd, felly os da chi awydd rhywbeth newydd, gwahanol ag yn bendant tawelach yna cysylltwch a ni i weld beth allwn drefnu - Ymholiadau

Mae ganddom hefyd becynnau 2 a 3 diwrnod ar gael gyda llety Gwely a Brecwast moethus yn Yr Hen Ficerdy yn Corris. I weld y pecynnau ag i archebu drwy y llety edrychwch yma - Archebu Pecynnau

Welsh 3000s (15 Peaks)
Her 15 Copa Cymru

The Welsh 3000s challenge involves completing the 15 peaks in Eryri that are over 3000 feet. The challenge is usually attempted in 24 hours during the summer months. Some choose to complete the challenge over three days. If you are interested in the challenge, you will find more information here - W3000s.

Get in touch with me if you are interested in completing the challenge - E-mail

Her 15 copa Cymru yw i ddringo 15 copa uchaf Cymru sydd i gyd dros 3000 troedfedd. Fel arfer mae'r her dros 24 awr yn ystod misoedd yr haf. Mae rhai yn dewis cwblhau yr her dros dri diwrnod. Os oes diddordeb mae mwy o wybodaeth yma - 15Copa.

Cysylltwch a fi os da chi efo diddordeb cwblhau yr her - E-bost

20221028_091959_edited.jpg
20180928_153454_edited.jpg

Welsh 3 Peaks
3 Copa Cymru

The Welsh 3 Peaks is usually a 24-hour challenge to climb three peaks in Wales, Yr Wyddfa in the North, Cader Idris in Mid Wales and Pen y Fan in the South, with a total of around 4.5 hours driving. For more information on the Welsh 3 Peaks please contact me - E-mail.

We are currently offering a special package of the 3 Peaks over three days with accommodation at Yr Hen Ficerdy, Corris. For booking, please book direct through Yr Hen Ficerdy - Booking

Mae her 3 Copa Cymru fel arfer yn her 24 awr i ddringo 3 copa yng Nghymru, Yr Wyddfa yn y Gogledd, Cader Idris yn y Canolbarth a Pen y Fan yn y De, gyda tua 4.5 awr o yrru. Am fwy o wybodaeth am 3 Copa Cymru cysylltwch a fi - E-bost.

Rydym yn medru cynnig pecyn arbennig o gwblahu y 3 Copa dros 3 diwrnod gyda llety yn Yr Hen Ficerdy, Corris. I archebu, archebwch yn syth drwy wefan Yr Hen Ficerdy - Archebu 

Snowdonia Slate Trail
Llwybr Llechi eryri

​The Snowdonia Slate Trail is a trail that visits the industrial slate communities of Snowdonia, now a UNESCO World Heritage site. It's an 83-mile circular route starting in Porth Penrhyn, Bangor and visiting Bethesda, Llanberis, Dyffryn Nantlle, Beddglert, Croesor, Bro Ffestiniog, Penmachno and Betws y Coed and finishing back in Bethesda. More info here - Slate Trail

Contact me for more and bookings - E-mail

 

Mae Llwybr Llechi Eryri yn lwybr sydd yn ymweld ag ardaloedd diwydiant llechi Eryri, nawr yn safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae yn gylchdaith 83 milltir o hyd sydd yn dechrau ym Mhorth Penrhyn, Bangor yn ymweld a Bethesda, Llanberis, Dyffryn Nantlle, Beddgelert, Croesor, Bro Ffestiniog, Penmachno a Betws y Coed a gorffen yn ol yn Bethesda. Mwy o wybodaeth yma - Llwybr Llechi

Cysylltwch am fwy o fanylion ag archebu - E-bost

20211208_110332_edited.jpg
bottom of page