top of page
5.png

Ar y Trywydd

Gweithgareddau Awyr Agored ar gyfer sefydlaidau addysgol a grwpiau cymunedol.

Outdoor Activities for educational establishements and community groups.

20210422_135237_edited.jpg

Gwasanaeth Mapio Cyfeiriannu
Orienteering Mapping Services

Mae Ar y Trywydd yn arbenigo mewn creu mapiau cyfeiriannu ar gyfer ysgolion a pharciau bychan. Rydym hefyd yn medru addasu hen fapiau. Gallwn roi cyngor ar greu cyrsiau addas ag hyfforddiant ar syt i ddefnyddio y map.

Ar y Trywydd specialise in creating orienteering maps for schools and small parklands. We are also able to update maps. 

We can advise on creating courses and training on how to use the maps. 

Cyswllt - Contact

Cyfeiriannu
Orienteering

Rydym yn cynnig sesiynnau cyfeiriannu ar dir ysgol neu golegau a mewn parciau bychan addas. Gallwn hefyd gynnal sesiynau hyfforddiant i staff ag athrawon ysgol neu golegau.

We offer orienteering sessions on school or college grounds and in suitable small parks. We can also offer training to school and college staff and teachers. 

Cyswllt - Contact

20210616_131719.jpg
20210331_114649~2.jpg

Teithiau Cerdded
Guided Walks

Ar hyn o bryd gallwn gynnig teithiau cerdded lleol ar dir isel (o dan 600m) i grwpiau ysgolion acholegau.

Currently we can offer low level (under 600m) guided local walks for school and college groups. 

Cyswllt - Contact

Dringo
Climbing

Mae bosib i ni gynnig sesiynnau dringo dan do i grwpiau bychan. Am fwy o wybodaeth cysylltwch.

We can offer indoor climbing sessions for small groups. Contact us for more information.

Cyswllt - Contact

20191016_105403_edited.jpg
bottom of page