Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail

20211208_110332_edited.jpg

Mae Llwybr Llechi Eryri yn lwybr sydd yn ymweld ag ardaloedd diwydiant llechi Eryri, nawr yn safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae yn gylchdaith 83 milltir o hyd sydd yn dechrau ym Mhorth Penrhyn, Bangor yn ymweld a Bethesda, Llanberis, Dyffryn Nantlle, Beddgelert, Croesor, Bro Ffestiniog, Penmachno a Betws y Coed a gorffen yn ol yn Bethesda.

The Snowdonia Slate Trail is a trail that visits the industrial slate communities of Snowdonia, now a UNESCO World Heritage site. Its an 83 mile circular route starting in Porth Penrhyn, Bangor and visiting Bethesda, Llanberis, Dyffryn Nantlle, Beddglert, Croesor, Bro Ffestiniog, Penmachno and Betws y Coed and finishing back in Bethesda.

Rydym yn cynnig gwasanaeth arwain ar y llwybr, sydd yn cynnwys gollwng bagiau a casglu cerbydau.
Gadewch i ni helpu chi i ddilyn y llwybr, ag i helpu chi ddehongli y tirweddd y byddwn yn teithio drwyddo. 

We offer a guided service on the trail which includes baggage drops and vehicle shuttle.
Let us take the strain off you of having to navigate yourelf, and let us help you interpret the landscape you are walking through.

20210326_101449_edited.jpg

Mae dau becyn ar gael.

Pecyn 5 diwrnod - Cost £200 y pen - Cynnwys:

 • Arweinydd Mynydd am 5 diwrnod i arwain y daith i gyd

 • Gollwng bagiau i ag o lety

 • Casglu cerbydau

 • Llawlyfr Swyddogol Llwybr Llechi Eryri a Pasbort

 

Gostyngiad ar gael i grwpiau/teuluoedd

Taith 1 diwrnod - Cost £35 y pen - Cynnwys:

 • Arwenydd Mynydd i arwain am 1 diwrnod ar ran o'r llwybr

 • Casglu cerbydau

Gostyngiad ar gael i grwpiau/teuluoedd neu archebu mwy nag un diwrnod

Currently we offer two basic packages. 


5 day package - Cost £200 per head - Includes:

 • Qualified Mountain Leader for 5 days guiding of whole route

 • Baggage drops to and from accommodation

 • Vehicle Shuttle

 • Snowdonia Slate Trail Official Guide Book and Passport

Discounts available for groups/families


1 day walk - Cost £35  per head - Includes:

 • Qualified Mountain Leader for 1 day walking a section of the route

 • Vehicle Shuttle

Discounts available for groups/families or booking mulitple days

Awgrym Amserlen 5 Diwrnod - Suggested 5 Day Itinerary

D1. Porth Penrhyn (Bangor) - Llanberis. 13.2mi / 21.3km

D2. Llanberis - Beddgelert. 20mi / 32.2km

D3. Beddgelert - Llan Ffestiniog. 14.6mi / 23.5km

D4. Llan Ffestiniog - Betws-y-Coed. 18.2mi / 29.3km

D5. Betws-y-Coed - Bethesda. 17.0mi / 27.3km

Snowdonia Slate Trail Website

20170408_103109_edited.jpg