Gweithgareddau - Activities

Mae Ar y Trywydd yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored ag anturus. Ein prif weithgareddau ydi cerdded, cyfeiriannu a dringo. Mae ein arbenigedd mewn tywys teithiau cerdded ar dir isel ag yn y mynyddoed. Rydym hefyd yn arbenigo mewn dysgu sgiliau map a cwmpawd a cyfeiriannu. 

Ar y Trywydd specialise in outdoor and adventurous activities. Our main activities are walking, orienteering and climbing. We specialise in guided walks in Lowland and Mountainous terrain. We also specialise in teaching navigation skills and orienteering.

Cerdded - Walking

20210522_123157~2.jpg

Gallwn drefnu teithiau cerdded ar dir isel neu yn y mynyddoedd. Mae ganddom y profiad o arwain ar fynyddoedd Eryri i gyd, ag ar deithiau lefel isel mewn amryw o leoliadau dros Ogledd Cymru. 

We can organise guided walks in Lowland or Mountainous terrain. We have experience of guiding on all Snowdonia mountains, and on Lowland walk in a number of locations throughout North Wales.

Cyfeiriannu

Rydym yn arbenigo mewn datblygu a dysgu cyfeiriannu ar gyfer sefydliadau addysgol a grwpiau cymunedol. Mae ganddo ni 20 mlynedd o brofiad mewn creu mapiau cyfeiriannu ar gyfer ysgolion, colegau a parciau bychan

20210616_131719.jpg
20210617_144313.jpg

Ysgolion

Fe allwn gynnal sesiynnau cyfeiriannu ar dir yr ysgol a mewn lleoliadau addas erill. Gallwn greu mapiau cyfeiriannu o dir yr ysgol. Gallwn drefnu teithiau cerdded oddi ar dir yr ysgol.

Hyfforddiant

Gallwn gynnig hyfforddiant a sesiynnau datblygu sgiliau map a cwmpawd. Fe allwn gynnig cysriau Mountain Training mewn partneriaeth a darparwr lleol.

20210627_095453~2.jpg