Amdanom ni - About Us

Mae Ar y Trywydd yn fusnes teuluol wedi sefydlu ers dros 20 mlynedd yn wreiddiol i ddatblygu a hyfforddi Cyfeiriannu mewn ysgolion. Bellach rydym yn arbenigo mewn datblygu nifer o weithgareddau awyr agored ag anturus ar y tir yn bennaf mewn sefydliadau addysgol ag yn y gymuned.

Ar y Trywydd is a family run business and was established over 20 years ago originally to develop and teach Orienteering within school. By now we specialise in developing a number land based outdoor and adventurous activities mainly for educational establishements and within comunities.

 

Gwydion (Gwyds)

Mae gan Gwydion dros 25 mlynedd o brofiad yn y maes hyfforddi gweithgareddau Awyr Agored. Mae wedi gweithio mewn nifer o Ganolfanau Awyr Agored yn Eryri, mae ganddo hefyd dros 10 mlynedd o brofiad o weithio yn datblygu gweithgareddau Awyr Agored yng Ngogledd Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o fynydda a cyfeiriannu yn Eryri ag ymhellach. Mae yn meddu ar nifer o gymwysterau mewn gwahanol weithgareddau.

Gwydion has over 25 years experience working as an Outdoor activity instructor. He has worked for a number of Outdoor Education Centres in Snowdonia, he also has over 10 years experience in developing outdoor activities in North Wales. He has extensive knowledge and experience in Mountaineering and Orienteering in Snowdonia and beyond. He holds a number of qualifications in a variety of activities.

  • Mountain Leader (Summer)

  • Rock Climbing Instructor (RCI/SPA)

  • Level 2 Orienteering Coach

  • Trail Cycle Leader

  • Level 2 Paddlesport Coach

  • 4 Star Canoe Leader

  • Canoe Moderate Water Endorsement

  • DofE Expedition Assessor (Gold, Silver and Bronze)

20200118_124742_edited.jpg